Kerncompetenties

1. Projectmanagement

 • Managen van projecten, in het bijzonder voor systeemontwikkeling en -integratie
 • Leiden van teams
 • Omgevings- en risicomanagement
 • Ervaring met omvangrijke projecten (bijv. 30.000u in 1,5 jaar)
 • Fixed price, fixed date
 • Prince2 Foundation en Practioner, SCRUM, time boxing etc.

2. GeoICT Consultancy

 • Roots liggen in de wereld van de GIS-systemen (Geografische Informatie Systemen)
 • Meer dan 25 jaar ervaring in geo-informatie, GIS en GeoICT
 • Focus op inpassing in de bedrijfsprocessen, architectuurvragen, GeoICT-scans
 • Niet gebonden aan leveranciers en/of productlijnen, zoals GE/Smallworld GIS, ESRI/ArcGIS, Autodesk/Autodesk Map, Oracle Spatial, Open Source, BI/GIS-tools

3. Business Consultancy

 • Goed thuis op het overlappingsgebied van business, bedrijfsprocessen en IT
 • Uitregelen werkprocessen, workflow management, architectuurvraagstukken e.d.
 • Vanuit de overtuiging dat je je moet richten op de essentie van de business en bedrijfsprocessen om van daaruit na te gaan of en in hoeverre IT-oplossingen de slagkracht van uw bedrijf vergroten.