Achtergrond

Sinds mijn afstuderen in 1979 aan de Technische Universiteit Delft, in een Informatica-georiënteerde studierichting, ben ik werkzaam in de IT-sector.

Vanuit een viertal werkkringen (Hydrografische Dienst, Heidemij, gemeente Utrecht en CMG) heb ik in de jaren tachtig een pioniersrol vervuld bij de introductie van GIS1 bij de rijks- en lokale overheid en nutsbedrijven in Nederland.

Van 1986 tot 1998 ben ik werkzaam geweest bij CMG. Het merendeel van die tijd heb ik GIS-projecten getrokken, zowel in de advies- en voortrajectfase als tijdens de realisatie en invoering. De laatste jaren bij CMG heb ik mijn aktiviteiten verlegd naar het algemeen IT-projectmanagement, met name in de financiële sector.

Medio 1998 heb ik mij gevestigd als zelfstandig en onafhankelijk IT Management & GIS Consultant. Mijn diensten omvatten het volgende:

 • Projectmanagement, in het bijzonder van systeemontwikkelings-, invoerings- en integratietrajecten (Prince 2 Foundation + Practioner)
 • GIS/GeoICT-consultancy
 • Business consultancy

Vanuit deze hoedanigheid heb ik verschillende opdrachten onderhanden of vervuld, zoals:

 • GIS-visies bij diverse nutsbedrijven, een gemeente, een natuurbeheerorganisatie (visie, ambitie, architectuur, roadmap).
 • GeoICT-advies, geoinformatiearchitectuur, advies m.b.t. realisatie corporate geodatabase bij diverse nutsbedrijven.
 • Scan van ICT bij kinderrechtenorganisatie en advies over knelpunten.
 • Projectleiding realisatie GIS-webviewer in Open Source
 • Projectmanagement over implementatie Grondroerdersregeling (WION) bij een tweetal voorop lopende waterleidingbedrijven.
 • GeoICT-scan bij een groot monster-, analyse- en kennisbedrijf in de agrarische sector.
 • Projectmanagement bij een migratieproject bij een energiebedrijf.
 • Projectmanagement bij vernieuwing Leidingeninformatiesysteem bij een waterleidingbedrijf. Tevens bedrijfsbreed GIS-advies.
 • Onderzoek naar de marktconformiteit van diensten in het kader van het beheer van de GBKN.
 • Geo-informatiearchitect bij een 'geo-intensieve' rijksoverheidsdienst.
 • Advies en projectleiding bij de vervanging van een Engineering Document Management Systeem bij een waterbedrijf.
 • Advies bij de organisatie van de afdeling Informatiemanagement van een grote gemeente.
 • Projectleiding en consultancy m.b.t. het integraal leidingeninformatie- en analysesysteem van een groot energiebedrijf.
 • Consultantancy m.b.t. de ontwikkeling van een bedrijfsmiddeleninformatiesysteem bij een regionaal energiebedrijf.
 • Advies en projectleiding bij de implementatie van een netwerkadministratie in een telecombedrijf.
 • Projectmanagement voor de implementatie van een systeem voor planning van projecten en control van uren bij een software huis.
 • Interim-hoofd Automatisering bij een ontwikkelingssamenwerkings- organisatie. In die rol tevens een workflow management project aangestuurd.
 • Projectleiding van een millennium-project bij een bank.

Tot slot een korte kenschets van mij als persoon: doelgericht, communicatief, boundery spanner, in staat om structuur te geven aan complexe vraagstukken en situaties, kwaliteitsbewust. 

M.C. (Kees) van der Graaf